เรียนหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (จบช้ากว่าเพื่อน) การรับปริญญาจะได้รับแบบไหนหรอคะพอดีกลัว+เราแพนิคค่ะ จะแบ่งแยก เด็กที่จบพร้อมรุ่นกับจบช้าไว้ทีหลังหรอคะ

ถามโดย No name เมื่อ 2023-05-09 23:40:34

การรับปริญญาขึ้นอยู่กับการยื่นเรื่องขอจบการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งนักศึกษาอาจจะไม่ได้รับปริญญาพร้อมกันทั้งรุ่น

ตอบกลับเมื่อ 2023-05-10 08:01:17

กลับ