สมัครเรียนปวชใช้สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงใหมค่ะ

ถามโดย จอย เมื่อ 2022-03-31 20:43:59

สวัสดีค่ะ คุณจอย สามารถสอบถามได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1628-1635 ค่ะ

ตอบกลับเมื่อ 2022-04-01 09:31:05

กลับ