แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) เพื่อใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ ป.ตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 8 เม.ย.65 สามารถดาวน์โหลดได้จากไหนคะ

ถามโดย สุดใจ วัฒนศิริ เมื่อ 2022-04-02 14:27:07

สวัสดีค่ะ สามารถสอบถามได้ที่งานบริการการศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 8114 ค่ะ

ตอบกลับเมื่อ 2022-04-04 08:45:51

กลับ