การขอเอกสารหนังสือรับรองการเป็นนิสิตและtranscrip ใช้เวลาดำเนินการกี่วันจึงจะได้รับเอกสารคะ

ถามโดย อับร๊อน หะยีหมะ เมื่อ 2022-04-27 09:25:34

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา โทร.0-2555-2000 ต่อ 1628-1635 ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.00 น. -16.00 น.

ตอบกลับเมื่อ 2022-04-27 10:33:42

กลับ