ติดต่อประสานงานรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา ได้ช่องทางใดบ้างคะ

ถามโดย วณิชนันท์ กลิ้งที เมื่อ 2022-05-07 14:19:54

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน เบอร์โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 2285

ตอบกลับเมื่อ 2022-05-09 11:09:11

กลับ