ปริญญาโทไม่ประสงค์จะรับพระราชทานปริญญาบัตร จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 20 ก.ย. 62 นี้หรือไม่

ถามโดย ชนินทร แซงราชา เมื่อ 2019-09-15 23:28:08

ต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบคะ จากนั้นปริ้นเอกสารที่ได้จากระบบมาแจ้งที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาคะ

ตอบกลับเมื่อ 2019-09-18 07:47:26

กลับ