อยากทราบกำหนดการต่างๆนักศึกษาใหม่ ปี2566 ได้ที่ใดครับ

ถามโดย บรรจง สนใจ เมื่อ 2023-05-19 19:37:01

สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ปฏิทินการศึกษา 2566 เว็บไซต์ http://acdserv.kmutnb.ac.th/ปีการศึกษา-2566-ยกเว้น-วิทยา

ตอบกลับเมื่อ 2023-05-22 08:51:35

กลับ