หากเรียนมหาลัยที่อื่นมาเเล้วสามารถเทียบโอนมาที่นี้ได้หรือไหม

ถามโดย รมิตา ฤทธิไกร์ เมื่อ 2023-05-20 23:00:12

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1626-1627

ตอบกลับเมื่อ 2023-05-22 08:52:00

กลับ