สอบถามครับ สมัครเรียน จะมีรอบที่5 ไหมครับ เพราะรอบที่ 4 สาขาที่จะสมัครไม่เปิดรับครับ ปริญญาเทียบโอนครับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา PNT-R เเละ PNET(PE) จะเปิดอิกไหมครับ วุฒิ ปวช ปวส ขอบคุณครับ

ถามโดย มานะ เมื่อ 2023-06-09 16:44:27

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1626-1627

ตอบกลับเมื่อ 2023-06-12 08:08:14

กลับ