จะเริ่มรับสมัครนักศึกษาใหม่วันไหนครับ

ถามโดย กก เมื่อ 2022-06-03 17:31:05

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1626-1627 ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.00 น. -16.00 น.

ตอบกลับเมื่อ 2022-06-03 20:48:49

กลับ