กระดุม เข็มกลัดติดหน้าอก เข็มขัด ซื้อได้ที่ไหนค่ะ ขอทราบวันเวลา และสถานที่ค่ะ

ถามโดย สุวรรณา สุขสันติชัย เมื่อ 2022-06-06 18:05:21

สามารถซื้อได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาคาร 46 ชั้น1 ร้านค้าสวัสดิการ ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1142 หรือ 02-585-7910 ในวันเวลาราชการ

ตอบกลับเมื่อ 2022-06-07 08:24:02

กลับ