ต้องการขอใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ไหนคะ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

ถามโดย วิภาดา นกไข่ เมื่อ 2022-06-07 19:01:53

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1628-1634

ตอบกลับเมื่อ 2022-06-20 15:50:44

กลับ