อยากทราบเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ ช่วงเวลาที่เปิดรับ คะแนนที่ต้องใช้ยื่น/รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร/รูปแบบการเรียนเป็นแบบไหน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม โครงการผู้บริหารระดับต้น (ํY-MIE)ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ถามโดย Kumpreraya.L เมื่อ 2022-06-08 15:28:03

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 2413-2415

ตอบกลับเมื่อ 2022-06-10 13:44:02

กลับ