เด็กใหม่ ปี65 มีปฐมนิเทศ วันไหนค่ะ แล้วเป็นแบบออนไลน์ หรือออนไซด์ค่ะ

ถามโดย สุวรรณา เมื่อ 2022-06-10 10:56:48

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองกิจการนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1135, 1176, 1807

ตอบกลับเมื่อ 2022-06-10 13:46:58

กลับ