วุฒิ ทบ.บ สามารถ เรียนปรับวุฒิเป็น วศ.บ ได้หรือไม่

ถามโดย เพ็ญพิมล แสงสว่างกอบกุล เมื่อ 2022-06-13 16:44:14

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1626-1627

ตอบกลับเมื่อ 2022-06-15 13:32:42

กลับ